Комјутерска Томографија –C.T

Комјутерска Томографија –C.T

Повеќе слоен ( multislice ) К.Т. апарат од новата генерација Siemens Emotion 16.

Истиот инсталиран во нашиот дијагностички центар во период од 02.2017.

За подетални информации околу снимањата на компјутерската томографија обратете се на контакт телефоните.