Нуклеарна Магнетна Резонанца M.R

Нуклеарна Магнетна Резонанца M.R

Рентген дијагностика Толовски располога во моментот со најновиот тип и модел на магнетна резонанца од отворен тип и тоа Siemens Magnetom C2.

Истата е инсталирана во нашиот дијагностички центар во период 05.2019.

За подетални информации околу дијагностичките процедури кои што се вршат на магнетната резонанца обратете се на контакт телефонот.