Core биопсија

Core биопсија

Биопсии со цел земање на ткиво за хистопатолошка анализа во Core примерок .

Биопсиите се вршат водени под ултразвук . Исто така  на Siemens Ultrasound  Acuson.